CILJ FONDACIJE JE PROMOCIJA NAUKE I NASLEĐA NIKOLE TESLE.

Teslina naučna fondacija Srbija je nastala kako bi promovisala zaostavštinu Nikole Tesle podizanjem svesti o njegovim dostignućima i doprinosima u 21. veku, te tako doprinela razumevanju mnogih njegovih patenata i pronalazaka koji bi imali primenu u današnjim potrebama čovečanstva.
Kroz obrazovne programe, radionice, sastanke i javne manifestacije mi okupljamo sve one koji se istinski interesuju za Teslu.
Fondacija, takođe, na godišnjem nivou selektuje po nekoliko entuzijasta koji bi demonstrirali inovativne tehnološke koncepte koji ilustruju Teslinu doživotnu posvećenost nauci, industriji i zaštiti životne sredine. Fondacija svake godine dodeljuje nagrade za dostignuća u tehnologiji, obrazovanju, kulturi i umetnosti, a koja su u vezi sa Teslom ili njegovim radom.


Organizacija

Predsednik Upravnog odbora
Nenad Portić

Članovi Upravnog odbora
Milan Knežević
Zoran Bulović
Branislav Juranović
Radomir Putnik
Borivoje Lukić
Dragan Sabljov

Upravitelj
Stevo Božanić

Saradnici

Web-administracija


O osnivaču ...
TSF Philadelphia, USA